fbpx
 
Issue
Based
Consulting 

Issue Based Consulting

De methodiek van top consultants
 
IBC Framework

IBC Framework

Veel professionals gebruiken voor hun werk een methodische aanpak. Vaak is deze gebaseerd op een gestandaardiseerde methodiek of een best-practices aanpak. De voordelen hiervan zijn evident. Een gestructureerde aanpak bevordert de kwaliteit en de beheersbaarheid en stelt u bovendien beter in staat met anderen samen te werken. Een Project Management methodiek als PMP/PMI/PMBOK of PRINCE2 is hier een voorbeeld van.

Anders is het bij Consultancy, hier zien we los van de inhoudelijke expertise eigenlijk niet vaak dat er sprake is van een gestructureerde aanpak. Maar ook in dit geval zijn de voordelen van een gestructureerde aanpak natuurlijk identiek. Als we Consultancy serieus nemen, waarom gebruiken we dan geen professionele aanpak hiervoor en is die er wel?

Issue Based Consulting is het antwoord op deze vraag. Het is een vrij te gebruiken methode, die ook door gerenommeerde Consultancy organisaties zoals McKinsey, Bain en BCG wordt toegepast. Issue Based Consulting is een beproefde best-practices aanpak die iedereen kan leren. Het is een gestructureerde methode om een complexe consultancy opdracht van begin tot einde vorm te geven.


Issue Based Consulting is dus de methode die door alle top-adviesbureaus wordt ingezet om hun consultants en adviesmedewerkers op te leiden. Soms noemen ze het anders, of zijn er onderlinge verschillen, maar in wezen is het een hypothese gedreven probleemoplossende techniek. Deze methode gebruik je om problemen en hun onderliggende oorzaken te "ontdekken", toetsbare hypothesen te formuleren en ze vervolgens op te lossen. Dat doe je door op de juiste manier gegevens te verzamelen, alternatieve oplossingen te formuleren en de beste te kiezen en dat te rechtvaardigen naar de klant. Tenslotte worden de bevindingen en aanbevelingen aan de klant gerapporteerd, waarbij een gestructureerde aanpak zorgt voor een effectieve informatie-overdracht. Dit is de essentie van de "wetenschappelijke methode", en of je probeert om een consultant te worden of niet, de methode is van onschatbare waarde voor probleemoplossing, besluitvorming en de presentatie daarvan gedurende je hele zakelijke carrière. Elke consultant die de methode heeft geleerd en beoefend, blijft dit doen, zelfs als ze niet meer in de 'consultancy' werken.

Wat is het nog meer:
 • Een kader ter ondersteuning van de adviesopdracht van begin tot eind
 • Een wetenschappelijke en gestructureerde probleemoplossende techniek om alternatieve oplossingen te formuleren en uw aanbevelingen en conclusies aan uw klant te rapporteren
 • Een toolkit met methoden en tools om te gebruiken wanneer je ze nodig hebt
 • Een andere manier van denken, een filosofie
Issue Based Consulting is een niet-merkgebonden techniek, met zijn oorsprong in de aanpak die wordt gebruikt door McKinsey, Bain en BCG, welke zich kenmerken door "The Answer first approach", waarbij op basis van een vooraf geformuleerde oplossingsrichting de eerste hypothesen worden geformuleer, in plaats van andersom. Deze methode is daarom ook zeer snel en efficiënt, waardoor deze zeer geschikt is voor commerciële toepassingen.
Issue Based Consulting methode is ook wel bekend als het 5-fasen adviesproces. Het proces van het uitvoeren van een consultancy-opdracht omvat vijf fasen:
 • De Definitiefase: Waarin de consultant of het team vroege klantbesprekingen omkadert tot een gearticuleerde reeks verbintenissen, uiteindelijk resulterend in een voorstel of contract;
 • De Structuurfase: De consultant analyseert de vereiste inzet om de juiste benadering van de opdracht te bepalen en te structureren;
 • De Data-verzamelfase: Hierin maakt de consultant gebruik van de geformuleerde issues en hypothesen om relevante gegevens te verzamelen en samen te vatten in bevindingen;
 • De Synthesefase: De consultant analyseert de verzamelde gegevens verwerkt deze tot conclusies en aanbevelingen die zich richten op te formuleren acties die voor de klant leiden tot resultaten, om te voldoen aan de toezeggingen die aan het begin van de opdracht zijn beloofd;
 • De Adoptiefase : De inzet van verschillende methoden en technieken in combinatie met de vakbekwaamheid van de consultant en inzicht in verandermanagement helpen de klant bij het realiseren van zijn doelstellingen.
 • Hoewel je tijdens een opdracht alle fasen doorloopt, hoeven de activiteiten niet in de exacte volgorde te zijn zoals hier wordt getoond. Stadia kunnen elkaar overlappen en worden soms parallel uitgevoerd. Adoptie is niet echt een fase, maar een proces dat begint aan het begin van de opdracht en zal doorgaan tijdens elke fase. Het is een essentieel aspect om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen met de klant. Natuurlijk moet elke stap van dit proces bestaan uit het betrekken van en communiceren met de klant. Hoewel een consultant zelden de klant zal vragen om elk document te verifiëren, is het niet aan te bevelen om te werken in isolatie van de klant. Consultants die alleen aan het einde van de opdracht met conclusies en aanbevelingen aankomen, vinden klanten vaak niet bereid om op basis hiervan te acteren - en zijn teleurgesteld in de resultaten van de consultant. Elk van de vijf fasen heeft zijn eigen subprocessen, die professionele consultants helpen ervoor te zorgen dat ze consequent het juiste intellectuele niveau bereiken.

Lees meer over de training "Issue Based Consulting"
 

Veel professionals gebruiken voor hun werk een methodische aanpak. Vaak is deze gebaseerd op een gestandaardiseerde methodiek of een best-practices aanpak. De voordelen hiervan zijn evident. Een gestructureerde aanpak bevordert de kwaliteit en de beheersbaarheid en stelt u bovendien beter in staat met anderen samen te werken. Een Project Management methodiek als PMP/PMI/PMBOK of PRINCE2 is hier een voorbeeld van.

Anders is het bij Consultancy, hier zien we los van de inhoudelijke expertise eigenlijk niet vaak dat er sprake is van een gestructureerde aanpak. Maar ook in dit geval zijn de voordelen van een gestructureerde aanpak natuurlijk identiek. Als we Consultancy serieus nemen, waarom gebruiken we dan geen professionele aanpak hiervoor en is die er wel?

Issue Based Consulting is het antwoord op deze vraag. Het is een vrij te gebruiken methode, die ook door gerenommeerde Consultancy organisaties zoals McKinsey, Bain en BCG wordt toegepast. Issue Based Consulting is een beproefde best-practices aanpak die iedereen kan leren. Het is een gestructureerde methode om een complexe consultancy opdracht van begin tot einde vorm te geven.

Issue Based Consulting is dus de methode die door alle top-adviesbureaus wordt ingezet om hun consultants en adviesmedewerkers op te leiden. Soms noemen ze het anders, of zijn er onderlinge verschillen, maar in wezen is het een hypothese gedreven probleemoplossende techniek. Deze methode gebruik je om problemen en hun onderliggende oorzaken te "ontdekken", toetsbare hypothesen te formuleren en ze vervolgens op te lossen. Dat doe je door op de juiste manier gegevens te verzamelen, alternatieve oplossingen te formuleren en de beste te kiezen en dat te rechtvaardigen naar de klant. Tenslotte worden de bevindingen en aanbevelingen aan de klant gerapporteerd, waarbij een gestructureerde aanpak zorgt voor een effectieve informatie-overdracht. Dit is de essentie van de "wetenschappelijke methode", en of je probeert om een consultant te worden of niet, de methode is van onschatbare waarde voor probleemoplossing, besluitvorming en de presentatie daarvan gedurende je hele zakelijke carrière. Elke consultant die de methode heeft geleerd en beoefend, blijft dit doen, zelfs als ze niet meer in de 'consultancy' werken.

Wat is het nog meer:
 • Een kader ter ondersteuning van de adviesopdracht van begin tot eind
 • Een wetenschappelijke en gestructureerde probleemoplossende techniek om alternatieve oplossingen te formuleren en uw aanbevelingen en conclusies aan uw klant te rapporteren
 • Een toolkit met methoden en tools om te gebruiken wanneer je ze nodig hebt
 • Een andere manier van denken, een filosofie
Issue Based Consulting is een niet-merkgebonden techniek, met zijn oorsprong in de aanpak die wordt gebruikt door McKinsey, Bain en BCG, welke zich kenmerken door "The Answer first approach", waarbij op basis van een vooraf geformuleerde oplossingsrichting de eerste hypothesen worden geformuleer, in plaats van andersom. Deze methode is daarom ook zeer snel en efficiënt, waardoor deze zeer geschikt is voor commerciële toepassingen.
Issue Based Consulting methode is ook wel bekend als het 5-fasen adviesproces. Het proces van het uitvoeren van een consultancy-opdracht omvat vijf fasen:
 • De Definitiefase: Waarin de consultant of het team vroege klantbesprekingen omkadert tot een gearticuleerde reeks verbintenissen, uiteindelijk resulterend in een voorstel of contract;
 • De Structuurfase: De consultant analyseert de vereiste inzet om de juiste benadering van de opdracht te bepalen en te structureren;
 • De Data-verzamelfase: Hierin maakt de consultant gebruik van de geformuleerde issues en hypothesen om relevante gegevens te verzamelen en samen te vatten in bevindingen;
 • De Synthesefase: De consultant analyseert de verzamelde gegevens verwerkt deze tot conclusies en aanbevelingen die zich richten op te formuleren acties die voor de klant leiden tot resultaten, om te voldoen aan de toezeggingen die aan het begin van de opdracht zijn beloofd;
 • De Adoptiefase : De inzet van verschillende methoden en technieken in combinatie met de vakbekwaamheid van de consultant en inzicht in verandermanagement helpen de klant bij het realiseren van zijn doelstellingen.
 • Hoewel je tijdens een opdracht alle fasen doorloopt, hoeven de activiteiten niet in de exacte volgorde te zijn zoals hier wordt getoond. Stadia kunnen elkaar overlappen en worden soms parallel uitgevoerd. Adoptie is niet echt een fase, maar een proces dat begint aan het begin van de opdracht en zal doorgaan tijdens elke fase. Het is een essentieel aspect om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen met de klant. Natuurlijk moet elke stap van dit proces bestaan uit het betrekken van en communiceren met de klant. Hoewel een consultant zelden de klant zal vragen om elk document te verifiëren, is het niet aan te bevelen om te werken in isolatie van de klant. Consultants die alleen aan het einde van de opdracht met conclusies en aanbevelingen aankomen, vinden klanten vaak niet bereid om op basis hiervan te acteren - en zijn teleurgesteld in de resultaten van de consultant. Elk van de vijf fasen heeft zijn eigen subprocessen, die professionele consultants helpen ervoor te zorgen dat ze consequent het juiste intellectuele niveau bereiken.

Lees meer over de training "Issue Based Consulting"